El nom de la nova macroregió occitana amb capital a Tolosa que inclou les antigues regions del Llenguadoc-Rosselló i del Migdia-Pirineus serà Occitània. Aquesta ha estat l’opció més votada en la consultació duta a terme les darreres setmanes i en què han pres part unes dues-centes mil persones. Occitània ha obtingut vora el 45% dels vots. La segona opció, amb el 17,8% dels vots, ha estat Llenguadoc-Pirineus. Les altres tres opcions, Llenguadoc, Occitània-País Catalpa i Pirineus-Mediterrània han obtingut entre el 10 i el 12% cadascuna.

Advertisements