La meitat dels habitants del País Valencià no saben parlar gens o gairebé gens el valencià, segons l’enquesta de l’ús i el coneixement del valencià del 2015 que ahir va presentar la conselleria d’Educació valenciana. Concretament, el 21,7% dels enquestats no el saben parlar gens i el 27,3%, “un poc”. Per contra, el 33% el sap parlar perfectament i el 17,9% el parla bastant bé.A la zona valencianoparlant el percentatge de gent que el sap parlar perfectament o bastant bé passa d’aquest 50,9% general al 56,4%. A la zona castellanoparlant fins i tot el 23% ni tan sols l’entén i el 39,4% l’entén “un poc”.

12

Advertisements