Redacció / Barcelona

En el congrés fundacional del Partit Demòcrata Català també es va parlar de llengua, malgrat que sembla que aquest tema no ha rebut l’atenció dels mitjans de comunicació. El nou partit va decidir que el català en el seu model d’estat hauria de ser la llengua pròpia, oficial i comuna, però al mateix temps es va incloure a les bases fundacionals que el castellà també és un patrimoni del país perquè és “la llengua de molts catalans” i que el nou estat havia de garantir els drets lingüístics individuals dels castellanoparlants. Molts associats van demanar que es tragués la referència a la llengua castellana, però la mesa de la comissió no va deixar que aquesta petició es debatés.

Advertisements