Els qui miren TV3 i tenen sensibilitat occitanista de segur que s’han adonat que TV3 i tots els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) bandegen els noms occitans i qualsevol referència a Occitània en la informació de les notícies que s’esdevenen en aquesta nació.

No és fruit de la descurança, sinó d’una directriu prou clara en aquest sentit. El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’Esadir.cat, és molt explícit pel que fa a aquesta qüestió en la secció de topònims: “Per a la toponímia d’altres territoris de parla occitana [aquí s’exclou l’aranesa], seguim la norma general descrita al punt 2, especialment en els espais informatius en què s’imposa una comunicació eficaç de manera immediata que eviti confusions a l’audiència sobre el referent geogràfic de la notícia.” En el punt 2 es diu: “Com a norma general, apliquem el criteri següent: si el topònim en qüestió té una forma tradicional en català amb un ús consolidat, aquesta és la que fem servir; si no en té, optem per la forma oficial o d’ús internacional.” Això, a la pràctica, implica el bandejament de gairebé tota la toponímia occitana.

Malgrat tot, l’Esadir.cat inclou un afegitó que, de tota manera, no es compleix mai: “No obstant això, amb la intenció de contribuir a la projecció i el coneixement de l’occità, sempre que sigui possible donar una informació més completa, farem servir les formes occitanes al costat de les oficials, un fet que és més factible en els espais de caràcter més cultural o divulgatiu.”

Advertisements