Redacció / Barcelona

Polèmica contractació a la Generalitat. El president català, Carles Puigdemont, ha contractat com a assessor seu en gestió de xarxes socials Aleix Clarió, que fins ara era el gestor de comunitats en línia de la batllia de Girona. Clarió cobrarà 40.000 euros a l’any (el sou com a funcionari del grup A, nivell de destinació 24, més un complement específic de 16.517,04 euros anuals) per, concretament, segons es diu en la resolució de nomenament:

a) Assessorar al president en la gestió de les xarxes socials de difusió de la seva activitat com a president de la Generalitat.

b) Donar suport i assistència al president pel que fa als continguts i opinions de les seves xarxes socials.

c) Identificar els esdeveniments i successos noticiables que poden ser contingut de les xarxes socials.

d) Recercar la informació i dades que se li requereixin sobre el seu àmbit d’actuació.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Advertisements