Redacció / Muro

El partit judicial d’Inca, a Mallorca, no vol fer les actes matrimonials en català, per la qual cosa qui vulgui maridar-se en català no ho pot fer, segon informa Diari de Balears. El grup municipal de Més per Muro va presentar una petició a la batllia de Muro perquè instés a el partit judicial a fer les actes matrimonials en català, però sorprenentment el batlle, Martí Fornés Carbonell, de Convergència Democrática Murera, ha desestimat la petició i ha instat el grup municipal a fer-ho ells mateixos si volen.

Advertisements