Redacció / Barcelona

El català té una capacitat d’atracció superior a la del castellà, segons es desprèn del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió. El percentatge de persones que consideren el català com la seva llengua és força superior al percentatge de persones que tenen el català com la primera llengua que van parlar. Així, el 40,7% dels enquestats responen que el català va ser la primera llengua que van parlar a casa quan eren petits, però el percentatge de persones que consideren el català com a la llengua pròpia és del 46,3%. En canvi, si el 49,1% afirmen que la castellana va ser la primera llengua que van parlar a casa, el percentatge dels qui la consideren com la seva llengua pròpia és del 39,1%. A més, els qui de petits van parlar abans de tot totes dues llengües són el 6,2%. Actualment consideren les dues llengües com a pròpies el 12,3% dels enquestats.

Aquestes dades dibuixen un escenari en què el català té una capacitat d’atracció superior a la del castellà: entre el 20 i el 25% dels qui tenien el castellà com la seva llengua de petits fan seva la llengua catalana.

Advertisements