Redacció / Barcelona

La Plataforma per la Llengua ha denunciat que, després de més de 18 anys de vigència, la Generalitat no ha aplicat l’article 30.1 de la llei de política lingüística, que obliga el govern català, els ens locals i totes les empreses concessionàries a distribuir i consumir productes almenys etiquetats en català.

La Generalitat tampoc no fa complir a les empreses la llei del Codi de Consum i el 90% dels productes que es comercialitzen a la CAC no compleixen la llei i discriminen els catalans. “L’aplicació real per part de les autoritats competents no s’ha produït i això fa que moltes empreses actuïn impunidament en el mercat català”, denuncia l’entitat.

Advertisements