Redacció / Barcelona

L’audiència televisiva en català a la CAC va disminuir de deu punts en el període 2005-2015, segons un report del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Així, si l’any 2005 les televisions en català tenien el 29,7% d’audiència, l’any 2015 el percentatge havia baixat fins al 19,8%. TV3, per exemple, ha passat del 19,6% al 12,3%.

El CAC al·lega dues raons per a explicar la davallada. D’una banda, parla de “l’augment de canals de TDT d’àmbit estatal en castellà” i, de l’altra, de “la irrupció de noves formes de distribució audiovisual (en especial, la comunicació en mobilitat), que han permès l’entrada de nous actors, la majoria de caràcter global”.

Advertisements