Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Menorca un acte organitzat per Esquerra Republicana de Menorca, el Partit Socialista de Menorca i IVM-Equo en el qual s’ha defensat la creació d’una República de Menorca independent de Madrid, Barcelona i Palma. Amb el títol Cap a la república dels menorquins, aquests partits han defensat que “el poble de Menorca és poble sobirà que té en les seves mans bastir-se de les eines que li poden garantir les quotes més altes de benestar social”. “Per açò reivindiquen l’afirmació d’una Menorca sobirana, cap a l’horitzó d’una república menorquina, com a posta radical pels valors cívics i democràtics, que pugui garantir, en primer lloc, que siguin els menorquins els que decideixin en tot i per tot sobre Menorca i sobre ells mateixos; i en segon lloc, ésser el subjecte polític amb estructures d’estat, aquest país, aquesta república menorquina”, hi afegeixen.

Advertisements