Hi ha molts castellanismes i moltes estructures castellanes que passen desapercebudes i que són difícils de detectar. És el cas de des de, un castellanisme que amb els segles ha anat arraconant formes genuïnament catalanes de dir les coses. Si bé en el DeCat Coromines cerca d’avalar el des de en la llengua catalana, ço que no pot negar, malgrat exemples isolats, és que molt majoritàriament el català de segles enrere no emprava el des seguit de de. Amb la castellanització de la llengua és quan el català va començar a fer les mateixes construccions que el castellà. Aquí teniu molts exemples de l’us del des de i de com reemplaçar-lo per la manera genuïna catalana. Aquest treball no és meu, sinó que l’ha fet un company que també cerca de restituir la llengua catalana i que gentilment deixa que el publiquem.

Des de: D’ençà que, des que, de… en amunt, de… ençà, de… estant, de… avant/endavant/enllà, de part de/en, de bon…

Certs recursos per a resoldre aquest castellanisme són els següents:

Lo vi desde la ventana: El vaig veure de la finestra o de la finestra estant.

Està cerrado desde dentro: És tancat (de) part de dins.

Joan Bardina (1907) dóna com a correcció de desde fora-> de part en fora, citat per Joan Solà a Del català incorrecte al català correcte (pàgina 58).

Desde que lo tengo va bien: Des que el tinc…

Desde hoy lo haras tu: D’avui endavant… (“a partir” és castellà)

E axí la vull yo guardar tant com a la tua senyoria serà plasent. E ara és atés lo temps que poràs haver plena notícia de mi, si t’ame, car de huy avant yo·t vull dar premi de l’amor que m’has portat. Tirant lo Blanc

Iuro ego che d’achesta hora enant treua et paz tenré, doc. primer terç segle XII (ap. Miret Doc. 6)

Així mateix, és arcaica la construcció amb avant ja sia que en valencià pervisqui. D’esta hora en avant.

També podem emprar enllà: d’avui enllà serà un home nou.

Lo ha dicho des del principio: Ho ha dit de bon principi.

La fabrica funciona desde 1910: … de 1910 ençà.

Desde primera hora de la mañana de ayer luce la bandera: De bona hora del matí d’ahir… o D’ahir matinet o D’ahir de bon matí…

Desde su punto de vista…: Del seu punt de vista…

Vengo aquí desde hace 10 años: Fa que vinc ací 10 anys.

Amb quantitats o gradacions en lloc de des de cal usar de… en amunt: de 18 anys en amunt, de 25 graus en amunt, de 18.000 € en amunt. Lo Consell acorda que divendres primer vinent sia feta professo solempnialment, la qual vaya a Sancta Maria del Lido molt devotament, homens, dones e infants, a peu descalç. E de VII anys amunt tots dejunen. E sie fet pastar per lo sindich e clavari un kafiç de forment e sie donat a caritat a tot-hom qui mester hi haja e alli sia missa e preycat, Història de la cultura valenciana II p. 418

Advertisements