joaquim torrentEn els darrers temps, i coincidint amb el fenomen de l’eclosió del turisme de masses, té lloc a Barcelona el que es coneix per gentrificació. És a dir, que a barris tradicionals els habitatges són adquirits per classes benestants i la seva població original és reemplaçada i es veu irremissiblement expulsada cap a la perifèria, a conseqüència de l’encariment dels preus d’adquisició i lloguer dels habitatges que això comporta. Això ja és un fet generalitzat en tot el terme municipal de Barcelona, llevat d’alguns sectors de Ciutat Vella, Nou barris i zones adjacents, i a certs llocs a tocar de l’Hospitalet o del polígon de la Zona Franca, a més d’altres indrets puntuals. A més, el fenomen es veu amplificat per l’afluència turística, que fa que als propietaris els surti més a compte llogar l’habitatge temporalment a turistes que no pas a llogaters estables.

Aquesta evolució ha estat força evident en certs barris, especialment als situats prop del litoral. El fenomen, però, ara s’estén. La pròxima zona candidata a patir-lo amb més força és el barri de Sant Antoni. Arran de la remodelació del mercat ja es nota una afluència de gent d’altres països amb alt poder adquisitiu que s’hi instal·len -a diferència del contigu Raval, on encara predominen els immigrants del Tercer Món-, juntament amb el tancament de negocis tradicionals i la seva substitució per uns altres de diferents, generalment regits per gent d’allò més heterogènia i que no sap ni a quin país és ni quina llengua s’hi parla.

Tot plegat, com ja hem dit, fa que àmplies capes de la població tradicional no puguin restar en el terme municipal barceloní i hagin d’anar a llocs de la perifèria que no haurien mai imaginat; encara més, fins i tot hi ha indicis d’incipient gentrificació en municipis perifèrics. Ensems, antics polígons d’habitatge i barris d’autoconstrucció ocupats originàriament per immigrants provinents, majoritàriament, del sud peninsular estan sent ocupats per població immigrada provinent d’altres estats i amb pocs recursos adquisitius.

Aquesta és, a grans trets, la radiografia d’una situació que tendeix a agreujar-se i que comportarà canvis profunds nacionalment i social, si és que no s’estan produint ja. I llevat que es fomentin mesures de control i limitadores -cosa ara per ara bastant dubtosa- les classes populars i mitjanes autòctones es trobaran, en sentit metafòric, desfavorablement pressionades per una mena de tenalla causada per la globalització, amb uns extrems constituïts pels seus efectes urbanístics de la guetització i la gentrificació.

Joaquim Torrent (geògraf)

Advertisements