El nom entrega i el verb entregar són dos castellanismes inclosos en el diccionari tot just fa dues dècades pels mateixos qui ara s’esplaien eliminant accents diacrítics. En català mai no han tingut el significat ni de lliurament ni de lliurar.

En sentit general, en comptes d’entrega cal dir lliurament o lliurança. En sentits més concrets, hi ha també altres possibilitats: atorgament (premi), passada (esports), abocament i consagració (a una tasca), etc.

Pel que fa al verb, entregar, podem dir lliurar, donar, trametre… També hi ha les mateixes possibilitats que pel que fa al nom: atorgar, passar, abocar-se, consagrar-se, etc.

Jordi Colomer

Advertisements