La nova gramàtica que l’IEC va aprovar fa pocs dies, la Gramàtica de la Llengua Catalana (GLC), legalitza un munt de catanyolades i desmunta part de l’obra de Fabra. Aquesta nova gramàtica s’enquadra en l’ofensiva de l’IEC de catanyolitzar la llengua, atac que a més de la supressió dels diacrítics inclou l’elaboració d’un nou diccionari que trenqui amb el de Fabra.

Aquestes són algunes de les catanyolades que inclou la nova gramàtica:

-Es podran mantenir les preposicions davant de que. Per exemple: Som partidaris de que vinguis. Fabra ja va detectar que aquest fenomen era una clara interferència del castellà.

-Fins ara en els verbs que regien un complement introduït per en i amb havien de canviar la preposició i convertir-la en a o de davant infinitiu. Ara no caldrà i es podrà fer com en castellà. Per exemple: Pensa en fer això.

-Amplia el nombre de casos en què admet la preposició a davant d’OD, en una norma poc clara i interpretativa.

-Flexibilitza el sistema de pronoms febles en determinats casos.

Advertisements