La pregona castellanització de la llengua catalana afecta tots els àmbits, també el món escolar, ben castellanitzat ja d’ençà del seu començ com a fenomen generalitzat, al segle XIX. Aquí en teniu una petita llista, dels castellanismes que hi ha, amb la forma catalana al costat.

bata > cota
pissarra > taulassa
assignatura > matèria
motxilla > bossa, bossa d’esquena, sarrona
llibreta > quadern
bolígraf > esfero, esferògraf, estilo, bollescriu, puntabolla
aprovar un examen > passar un examen, reeixir (a) un examen
suspendre un examen > no passar un examen
cole > escola, col·legi
llibre de text > llibre escolar
mates > mats
alumnat > alumnes
professorat > professors

Quant a bolígraf, tot són propostes (no pas meves) i algun dia caldria convenir-ne una com la bona. Taulassa sí que és una proposta personal que crec prou adient per reemplaçar el castellanisme pissarra. Una taulassa és una taula grossa, i en el DCVB trobem les següents accepcions pel que fa a taula: Objecte que té una superfície plana i llisa, comparable a una post; porció plana i llisa d’un objecte. | Peça de fusta o d’altra matèria sòlida, escrita o pintada, o destinada a escriure-hi. | Post penjada a la paret d’una sacristia per a indicar-hi l’ordre de les misses que s’han de celebrar.

Jordi Colomer

Advertisements