“Si parlo en dialectes locals o en una llengua estrangera, puc posar en dificultats els meus col·legues, car ells no m’entenen pas. A més, jo tinc un comportament discriminatori. Jo m’expresso grollerament.” Aquesta és una de les instruccions dels serveis postals francesos als seus treballadors, que va precedida d’una altra que mana parlar en francès. La instrucció va seguida d’un advertiment clar: “Jo sóc sancionat.”

carter

Advertisements