Les xarxes socials han bullit avui per mor d’una notícia dels informatius de TV3 en què es parla del “cagatió”. La nova fa referència al fet que l’actriu Kate McKinnon n’ha parlat en un dels programes més famosos dels Estats Units, el de Seth Meyers, de la cadena NBC. És una altra errada de TVC? Sí i no. Parlar de “cagatió” en comptes de “tió” no és normatiu, no és acceptat per l’IEC. Tanmateix, els serveis lingüístics de TV3, en una fitxa en el portal esAdir, consideren que és correcte anomenar “cagatió” a l’acte o a la tradició de fer cagar el tió. És clar que en aquest portal s’accepten coses com busca en lloc de cerca o recerca (he fet una busca / he fet una cerca) i vivenda en comptes d’habitatge

Advertisements