El nou reglament orgànic municipal (ROM)de la batllia de Girona, actualment a exposició pública, no inclou el català com a llengua pròpia, a diferència dels anteriors ROM. Ha estat el grup municipal d’ERC-MES, que ha presentat al·legacions, qui ho ha denunciat. L’article quart de l’anterior ROM regulava l’ús del català, i ara no se’n fa cap esment. ERC-MES, però, ha sotaliniat que aquesta defensa del català del seu grup, “no exclou l’ús del castellà quan un particular ho sol·liciti expressament”.

Advertisements